Một số bạn không nhận được email do Vietcoin gửi, các bạn xem hướng dẫn kiểm tra ở Video dưới đây.
Video chất lượng HD nên các bạn để HD xem cho nét.