Các bạn có thể nạp Facebook Credits để mua đồ trong các game online trên Facebook bằng thẻ My Card.
Các bạn mua thẻ My Card tại đây.
Sau đó Login vào Facebook và làm theo hướng dẫn tại video dưới đây: