Thông báo: hiện tại (24/2/2015) cổng thanh toán của Nexon.net không cho khu vực VN nạp bằng thẻ Gocash nữa nên các bạn nạp bằng thẻ Rixty Prepaid Card nhé.
Các bạn có thể xem hướng dẫn nạp  NX bằng thẻ Rixty Prepaid Card cực kỳ rẻ và dễ dàng theo Video hướng dẫn dưới đây.

Nếu bạn chơi SA của Nexon Japan, vui lòng add Zalo 0906102288 để mình add vào nhóm các bạn chơi SA JP, bạn sẽ đc giao lưu và hướng dẫn nạp thẻ ở nhóm này.How to purchase NX by Rixty prepaid card