Gamescampus.com đang phát hành rất nhiều đầu game, trong đó có 9 Dragons, Cửu Long Tranh Bá mà game thủ VN chúng ta rất đam mê.
Các bạn có thể nạp tiền vào NPH game gamescampus.com bằng thẻ rixty card, gocash.
Các bạn xem hướng dẫn ở video dưới đây, để HD xem cho nét nhé: